• ყველაზე იაფი საერთაშორისო საუბრები
 • არანაირი ფარული ხარჯები
 • ზარების დეტალური აღრიცხვა
   ყველაზე იაფი საერთაშორისო საუბრები
   test text
prev
 • Spain Mobile   0.1

  Fixed   0.02

 • Germany Mobile   0.1   €

  Fixed   0.02  €

 • France Mobile   0.1   €

  Fixed   0.02  €

 • Greece Mobile   0.1   €

  Fixed   0.02  €

 • Ukraine Mobile   0.22   €

  Fixed   0.11  €

 • United Kingdom Mobile   0.1   €

  Fixed   0.02  €

 • Italy Mobile   0.1   €

  Fixed   0.02  €

 • Austria Mobile   0.1   €

  Fixed   0.02  €

 • Russia Mobile   0.11   €

  Fixed   0.05  €

 • United States Mobile   0.02   €

  Fixed   0.02  €

next